Språk: 

Katalogens regler
De senaste uppdateringarna är införda 2004-01-01

1. Allmänna föreskrifter

Katalogen "Ortodox kristendom.com" är ett självständigt webbportalsprojekt "Русское воскресение" och upprätthålls av en redaktörsgrupp, som bildats för detta ändamål. Alla frågor kopplade till tillämpningen av regler för katalogens funktioner, beslutstagande om länktillägg till katalogen och länkborttagning åligger uteslutande katalogadministrationen.

2. Ordning för utplacering av nya länkar i katalogen

Katalogens arbete baseras på principen av förhandscensurering. Alla anmälningar om länktillägg, ändring eller länkborttagning läggs i turordning för granskning och kan bifallas, avslås eller redigeras utan orsaksförklaring. Katalogens redaktörer är inte skyldiga att meddela författarna om skälen till avslaget.

Granskningstiden för anmälningar beror på redaktörernas upptagenhet kring en konkret katalogrubrik och av antalet nykomna anmälningar, och varar vanligtvis från ett par timmar till en veckas tid.

Länkar till katalogen läggs till:

 • efter förslag av sidförfattarna själva (sådana anmälningar läggs i turordning för granskning av redaktörerna);
 • av katalogens redaktörer efter förslag av katalogens besökare;
 • av katalogens redaktörer efter resultat av automatisk sökning över nya ortodoxa webbsidor på internet.

Utplacering av länkar till katalogens rubriker utförs av katalogens redaktion. Varje sida kan placeras i inte mer än fem katalogrubriker. Ansvaret för kriterierna, för bestämmande av utplacering av sidor till rubrikerna, ligger uteslutande hos katalogredaktionen. Om sidförfattaren anser att det saknas rubriker i katalogen, som överensstämmer med sajtens tematik, har han/hon rätt att föreslå kompletteringar eller ändringar av katalogens rubriceringar till redaktionen.

Tack vare det automatiska kontrollsystemet av länkidentifiering kan två länkar visa sig som identiska, i vilka domännamnen och direktorierna är absolut likartade (med exakthet till ekvivalenta länkar, som är olika formatterade) men med olika sidnamn! Därför, till exempel, kan Ni inte tillägga till katalogen en sida med adressen http://www.hram.orthodoxy.ru/new.htm, om det i katalogen redan finns en länk till sidan http://www.hram.orthodoxy.ru/old.htm. Om Ni trots detta anser att Ni vill tillägga länkar till katalogen på helt olika sidor som endast bär snarlika namn, gör då ett avskilt direktorium för den nya sidan på Er sajt; i vårt exempel skulle detta se ut så här: http://www.hram.orthodoxy.ru/new/.

3. Ordning för ändring av länkbeskrivning

Vid länktillägg till katalogen erhåller sidförfattaren via e-post länkens identifikator och lösenord. Genom att använda dessa uppgifter kan varje sidförfattare när som helst skicka en anmälan om ändring av sin länkbeskrivning till katalogens redaktörer.

Granskningsförfarandet av anmälningar om ändring av länkbeskrivning är detsamma som vid tillägg av nya länkar till katalogen.

Katalogens redaktörer har rätt att självmant ändra länkbeskrivningar och redigera anmälningar om ändring av beskrivning. Anmärkningar med anledning av redaktionella ändringar av beskrivning granskas inte. Katalogadministrationen har rätt att avslå sidförfattarens anhållan om att få sin länk avlägsnad från katalogen.

4. Sajtklassificering

Alla sajter, vars länkar finns anslutna till katalogen, har rätt att delta i sajtklassificeringen. Vår rating är inte fulländad och gör inte anspråk på att vara ett exakt mätinstrument över "kändis"- och besöksgraden av allehanda ortodoxa sidor. För att delta i topplistekonkurrensen bör man sätta in en av katalogens bannrar. Länken kommer att visas i statistiken om det vid klick på bannern under de senaste sju dagarna skett minst en övergång från sidan till katalogen. Sidans popularitet räknas ut av antalet klickövergångar från katalogen till sidan under den senaste veckan, plus dubbelt antal övergångar från sidan till katalogen för samma period.

Det är strängt förbjudet att juxa för att öka sidans popularitet, bl.a. genom att besöka sin sida från olika IP-adresser. Alla IP-adresser registreras och lagras i en vecka i en loggfil. Som strafftillämpning kan man göra en nollställning av sidans statistik, stoppa sidans deltagande i topplistan och, om detta sker igen – avlägsna sidolänken från katalogen.

Man kan sätta in katalogens promo-element (bannrar) i vilken som helst sida av ens webbsajt. Man kan sätta flera promo-element på en sida. Det är dock förbjudet att sätta in promo-element av en sida, som inte är medlem i katalogen eller en modersida.

Istället för en ikonlänk till katalogen kan man sätta en textlänk med sajtens ?from=id parametrar. Övergång till katalogen från denna länk är likvärdig som övergång via en ikonlänk.

5. Skäl för avslag av anmälan och länkborttagning från katalogen

Anmälningar om tillägg av nya länkar och ändringar av länkbeskrivning kan avslås av redaktörerna utan kommentarer. Webbsidans innehåll och karaktär kan förändras med tiden - detta gäller också regler för deltagande i katalogen. Redaktörerna har därför rätt att värdera deltagandet av varje hemsida på nytt och avböja eller avlägsna länkarna från katalogen. Nya anmälningar kan hejdas av redaktörerna, och redan existerande kataloglänkar avlägsnas från katalogen efter granskning av sidan:

 • har ingenting att göra med ortodox kristendom;
 • hör till en icke-ortodox kyrka;
 • knuten till okanoniska "ortodoxa kyrkor" eller grupper i splittring;
 • är av "allmänkristlig", "ekumenisk", "mellanreligiös" karaktär eller tillhör den så kallade "nya" riktningen;
 • innehåller religiöst och magiskt material av icke-kristlig, ockult och hednisk karaktär;
 • innehåller uppmaningar till splittring eller material, som kan stödja existerande splittringar och oron inom kyrkan;
 • innehåller stoff som inte hör samman med kristen livssyn och moral;
 • innehåller ett axplock av länkar till icke-kristna, antikristliga eller antikyrkliga webbresurser;
 • är länkad till ett chattrum, som i verkligheten är en online kontakt av några få människor;
 • är under bearbetning;
 • innehåller ett stort antal fel, "döda" länkar, har en utmanande utformning;
 • ej tillgänglig under behandlingstid;
 • existerar inte längre eller ändrat adress utan att informera katalogens administration.

6. Slutliga föreskrifter

Vi understryker igen, att vi inte tar emot och behandlar klagomål beträffande avslag. Våra redaktörer kan inte med exakthet skilja mellan "ortodoxa" och "icke-ortodoxa" sidor, dvs. att vi kan ta fel eller vara subjektiva i våra värderingar. Alla liknande internetprojekt är mer eller mindre subjektiva. Vi försöker dock att göra vårt bästa för att ta de mest möjliga objektiva beslut. I icke självklara situationer tas kollektiva beslut med hjälp av ortodoxa präster för att lösa svåra problem.

Bröder och systrar! Vi ber att ni meddelar oss om nya ortodoxa sajter på internet, ändrade sajtadresser och fel i vår katalog.
Lägga till länk till katalogen | Lösenord | Regler | Klassificering | Sökning | Utvidgad sökning | Våra partner | Rubrikator
Språk:   Русский  English  Românã  Српски  Ελληνικά  Français  Deutsch  Български  Polski  Español  Italiano  Georgian  Český  Nederlands  Português  Svenska  Suomi  Japanese  Shqip  Norsk  Latviešu
Яндекс цитирования liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

(C) 2001-2021, Ortodox kristendom (design, programmering, teknisk support).   För Era anmärkningar och förslag